VB Aydınlatma Metni

VİTABİOTİCS AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ

Bu aydınlatma ve bilgilendirme metni kişisel verilerinizin Vitabiotics Sağlık Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (“Vitabiotics”) tarafından kaydedilmesi, sınıflandırılması, aktarılması gibi kişisel veri işleme faaliyetleri sırasında Vitabiotics’in ve sizlerin bu husustaki hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, T.C. kimlik numaranız, ikamet ettiğiniz il ve cep telefonu numaranızdan oluşan kişisel verileriniz, (i) sizlere Vitabiotics ürünleri hakkında bilgi vermek ve ürünleri tanıtmak, (ii) sizleri mesleki etkinliklere davet etmek ve (iii) ürünlerimiz ve mesleğiniz ile ilgili diğer konularda çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. 

Kişisel verileriniz ayrıca, Restaurant Pass Card ve diğer benzeri hizmetlerden faydalanmak amacıyla SODEXO AVANTAJ VE ÖDÜLLENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. ile paylaşılacak ve SODEXO AVANTAJ VE ÖDÜLLENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. tarafından aynı amaçlarla işlenebilecektir.

Paylaşacağız kişisel veriler yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak elektronik ortamda kaydedilecek, yürürlükteki mevzuat uyarınca yasal yedekleme ve denetim amaçları doğrultusunda makul süre boyunca saklanacak, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak SODEXO AVANTAJ VE ÖDÜLLENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.’ne aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, bu durumlar hariç olmak üzere mevzuat gereği aktarım gerekmedikçe ve herhangi bir yasal düzenleme, mahkeme kararı veya idari merci talimatı olmadıkça 3. şahıslarla paylaşılmayacak ve gizli tutulacaktır.

Kişisel verileriniz “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik olarak işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre İçerenköy Mh. Umut Sk. And Ofis St.N.10-12/70 Ataşehir, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Senin Vitaminin Hangisi?

X